Woningborg

03-projectontwikkeling-zorg-02Roelofs & Haase verkoopt haar woningen met het Woningborg Certificaat. Hiervoor zijn we sinds 2001 aangesloten bij Woningborg.

De aankoop van een woning is voor kopers vaak een éénmalige gelegenheid. Voor kopers is het derhalve van belang om garanties Couple painting home.te verkrijgen dat hun woning wordt gerealiseerd en de kwaliteit van de bouw gewaarborgd wordt. Voor de koper van woningen levert het Woningborg Certificaat tevens een belangrijke bijdrage in het vertrouwen op de aannemer die de woning bouwt.

Het Woningborg Certificaat biedt de koper twee zekerheden: een 002-keurmerken-giw-03afbouwwaarborg en een herstelwaarborg. In de afbouwwaarborg wordt gegarandeerd dat, mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan, Woningborg zorgt voor de afbouw van de woning. Is dat om welke reden dan ook niet mogelijk, dan krijgt u als koper een schadeloosstelling.

De herstelwaarborg garandeert de kwaliteit van de woning. Dat heeft ook voor Roelofs & Haase grote voordelen. Woningbouwplannen worden getoetst op allerlei onderdelen, zoals nieuwe bouwontwikkelingen en veranderende regelgeving. Hierdoor onstaat er een continue proces van kwaliteitsverbetering van de door ons te bouwen woningen en kennisontwikkelingen voor ons personeel.