Ontwikkeling in uitleggebieden

03-projectontwikkeling-uitleggebieden-01Wanneer er buiten bestaande bestemmingsplannen of bestaande bebouwing ontwikkeld moet worden is het eerst belangrijk te weten wat er ontwikkeld kan en mag worden. Dat vereist denken buiten bestaande kaders, want elk project is uniek en er zijn zoveel mogelijkheden!

Wensen van marktpartijen en overheden moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Daarvoor is samenbindend vermogen nodig, en dat hebben we bij Roelofs & Haase! We hebben de kennis en ervaring in huis om ontwikkelingen in uitleggebieden succesvol te realiseren. Ook zijn we in staat om kaders te scheppen voor nieuwe bestemmingsplannen en om deze vervolgens verder uit te werken en te schrijven.Summer Landscape

Toch maakt niet alleen die ervaring en kennis Roelofs en Haase succesvol. Projecten slagen pas echt als alle partijen tevreden zijn. Banken, overheden, commerciële partijen en particulieren: we streven één gemeenschappelijk doel na en dat is een geslaagd project voor allemaal. Dát is onze insteek en dat maakt Roelofs & Haase sterk.

Legal books #26