Zorgconcepten

03-projectontwikkeling-zorg-01Het is tegenwoordig geen onbekend fenomeen meer: de Nederlandse bevolking vergrijst. De woningmarkt is daar tot nu toe weinig op ingespeeld. Om deze kansen te benutten heeft Roelofs & Haase samenwerking gezocht met verschillende partijen om samen tot nieuwe concepten en draagkrachtige plannen te komen.

Zo is er bijvoorbeeld in samenwerking met de King Arthur Groep een zorgconcept voor een locatie bedacht waar senioren met een zeer diverse draagkracht kunnen wonen en waar zorg in verschillende niveaus wordt aangeboden. Van zorg aan huis tot permanente zorg.03-projectontwikkeling-zorg-02

Naast zorg voor senioren houdt Roelofs & Haase zich ook bezig met andere zorgconcepten. Als aannemer in het bouwteam van het door Courage Architecten ontworpen appartementengebouw De Geode bijvoorbeeld. Een bijzondere leefplek voor mensen met een verstandelijke beperking. De beleving staat voorop, waarin de bewoners niet weggestopt worden achter dichte gevels, maar waarin er interactie blijft tussen de omgeving en het gebouw.

Een zeer recent concept is het realiseren van zorgappartementen in bestaande gebouwen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de renovatie van het prachtige monument ‘De Sterreschans‘, een voormalig schippersinternaat. 03-projectontwikkeling-zorg-03In opdracht van Domus Magnus hebben we dit  bijzondere gebouw omgevormd tot een zorglocatie met daarin 28 luxe zorgappartementen. In twee nieuwe vleugels zijn nog eens 16 extra appartementen toegevoegd. Met deze conceptuele aanpak hebben we een historisch monument weer gereed gemaakt voor de toekomst!