Groot Hinkeloord

Project: Groot Hinkeloord

Plaats: Wageningen

Omschrijving: Luxe appartementen op Park Groot Hinkeloord

Opdrachtgever: Roelofs & Haase Projectontwikkeling

Aannemer: Roelofs & Haase Aannemingsbedrijf

Aanbesteding: Eigen Ontwikkeling

Architect: Harmonische Architectuur

Opgeleverd: Mei 2009

Op de toplocatie Park Groot Hinkeloord te Wageningen zijn door Roelofs & Haase elf riante appartementen gerealiseerd. De elf appartementen zijn verdeeld over twee zeer bijzondere gebouwen, ’t Jacht van Hinkeloord met zeven appartementen en De Reede van Hinkeloord met vier appartementen. De ruime appartementen variëren in bruto woonoppervlak van 210 m2 tot maar liefst 360 m2.

De inspiratie voor de hoofdopzet en de architectuur is gezocht in de karakteristieke ligging aan de aloude rivier de Rijn. Het kleinere gebouw (van vier appartementen) is daarbij gezien als een soort kademuur, in feite ook een tuinmuur met het achterliggende arboretum van de villa Hinkeloord, met een archaïsche term “Reede” aangeduid. Het grotere gebouw (van zeven appartementen) is opgevat als een schip, ofwel “Jacht”. De brede achtersteven op het zuiden is erg geschikt als positie voor de ruime terrassen (eigenlijke “dekken”).

De hoofdindeling van “De Reede” is eenvoudig: op elke laag één appartement met rondom uitzicht en de entreetoren op de noordkop, de balkons op de zuidzijde. Het ’t Jacht is ingedeeld met 2 appartementen op elke laag, echter met slechts één appartement op het bovenste dek, aan welks zuidzijde zich dan ook een heel ruim zonnedak uitstrekt, over de volle breedte van “’t Jacht”. Zowel aan bakboord als aan stuurboord (de zijgevels) bevinden zich nog speciale uitkijkpostjes (balkonnetjes). De entree bevindt zich aan de boegzijde, zoals bij veel Ferryschepen het geval is. Daar opent zich de boeg omhoogwaarts; hier is de boeg a.h.w. opengespleten, hetgeen geen gevaar oplevert daar het Rijnwaterpeil ongeveer 20m lager ligt.

Ik denk dat deze twee nieuwe, zeer karakteristieke, ja unieke gebouwen een waardige bijdrage zijn aan de straks zeer exclusieve ambiance van het gerestaureerde Park Hinkeloord.

E.J. Hoogenberk, architect bna
Harmonische Architectuur bv