’t Zand Emmen

Project: 't Zand Emmen

Plaats: Emmen

Omschrijving: Nieuwbouw van 27 vrijstaande villa's

Opdrachtgever: Roelofs & Haase Projectontwikkeling

Aannemer: Roelofs & Haase Aannemingsbedrijf

Aanbesteding: Eigen Ontwikkeling

Architect: Hendrik Klinkhamer

Opgeleverd: April 2008

Een heerlijke dag in de buitenlucht, op ontdekkingstocht door de bossen met de hond, naderhand genietend van een goed glas wijn op het terras . Aan de noordoostkant van Emmen heeft Roelofs & Haase 27 vrijstaande villa’s aan de rand van een 22 hectare groot natuurgebied ontwikkeld.

De woningen zijn ontwikkeld in nauwe samenhang met de omliggende natuur. In een inrichting- en beheerplan is uitgebreid omschreven hoe de bestaande natuurwaarden opgewaardeerd en in stand gehouden worden.

De wijk heeft dan ook een sterk duurzaam karakter. Het hemelwater wordt ter plaatse opgeslagen in wadi’s en gebruikt voor de grondwaterhuishouding. De wadi’s zijn gesitueerd tussen de wooneilanden en zorgen door de doorlatende bovenlaag dat het regenwater snel wegzakt in de bodem. Daarnaast zijn er als erfafscheiding tussen het openbaar gebied en de woningen schanskorven toegepast. De schanskorven vormen een natuurlijke manier van taludbegrenzing en bieden een habitat voor kleine dieren en planten. Tussen de woningen zijn beukenhagen toegepast als erfafscheiding.

Op woningniveau komt het duurzame karakter tot uiting in het toepassen van gebakken gevelstenen, western red cedar, keramische dakpannen, zinken gootconstructies, en grasbetonstenen. Het parkeren in de wijk is opgelost door op eigen terrein drie parkeerplaatsen te realiseren voor eigen gebruik en bezoek, waarmee het openbaar gebied ‘autovrij’ blijft.

Kortom: niet een woning in de natuur, maar onderdeel uitmaken van de natuur met de woning. De natuur bij je thuis.