Locatie Beekwoude wordt bouwrijp gemaakt

In augustus 2016 is gestart met het bouwrijp maken van de locatie Beekwoude in Enschede. Intussen zijn de werkzaamheden in volle gang en al een eind gereed. Duidelijk is te zien hoe de wegenstructuur loopt en gaat lopen. Verder is de riolering aangebracht. Dat is te zien door alle putkoppen die boven het maaiveld uitsteken. Ook is men begonnen met de aanleg van de geluidswal. De daarvoor benodigde grondwal is aangelegd.

Op dit moment is ook al goed te zien wat de kwaliteiten van het gebied zijn. De groenzone tussen de nieuwe wijk en de bestaande wijk is het afgelopen seizoen al een stuk gegroeid. Ook is het mooie uitzicht duidelijk te zien richting de voetbalvelden.

Klik hier voor meer informatie over ons project.