Roelofs & Haase denkt mee over vraagstuk ‘leegstand” Velp.

Roelofs & Haase denkt o.a. met gedeputeerde Ruimte Erik van Merrienboer mee over het vraagstuk ‘leegstand” in Brabant. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA) heeft de portefeuille Ruimte en Financiën. Op 1 juni jl. heeft een delegatie diverse locaties aangedaan, waaronder Velp. “Niet een oplossing zoeken en dan naar buiten treden, maar eerst ruimte maken voor creativiteit en energie genereren, om pas daarna een stip op de horizon te zetten”, stelt Erik van Merrienboer tegenover de krant De Maas Driehoek.

Op steeds meer plekken staan winkelpanden, agrarische gebouwen en kloosters leeg. De vraag is kleiner dan het aanbod en voor de Provincie Noord-Branbant is dit reden fundamenteel na te denken hoe met deze leegstand om te gaan.

In Velp (gemeente Grave) vormen de Sint-Vincentiuskerk, het klooster Emmaus en het kasteelklooster Bronckhorst samen de ‘drie-eenheid’. De gebouwen hebben inmiddels hun oorspronkelijke functies verloren. Op 7 oktober hebben de Orde der Minderbroeders-Kapucijnen, de gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst getekend voor een gezamenlijke verkenning. Hun intentie is om gezamenlijk op zoek te gaan naar een nieuwe, duurzame functie(s) voor de drie-eenheid. Door de drie complexen integraal te beschouwen, ontstaan kansen die vanuit een afzonderlijk monument wellicht niet mogelijk zijn. Het gesprek over herbestemming van leegstaand erfgoed vond plaats in de Sint-Vincentiuskerk.

Zie ook: https://roelofs-en-haase.nl/projecten/kasteelklooster-bronckhorst/

Kasteelklooster Bronckhorst