Verkoop 1e fase project Beekwoude-Enschede succesvol!

De start van de verkoop van het project Beekwoude in Enschede is op 28 mei 2016 van start gegaan. Makelaar Ten Hag in Enschede coördineert deze verkoop en na loting op 6 juni jl. zijn alle kavels in optie.

Type woningen 1e fase

In de 1e fase wordt gestart met de bouw van het type 2-kapper (22 woningen), 3-kapper (3 woningen) en 5 vrijstaande woningen. De woningen zijn ontworpen door Beltman  architecten.

Bouwrijp maken en start bouw

De eerste kavels zullen in oktober 2016 bouwrijp worden gemaakt. Hierna starten we met het bouwrijp maken van de overige kavels en de bouw kan starten mits er voldoende woningen (definitief) zijn verkocht.

Eerste oplevering

De prognose van de eerste oplevering zal medio voorjaar 2017 zijn.

N&W 2016 – Spread Beekwoude V3