Drie-eenheid Velp doet mee aan Europees INPERSO onderzoek

Het verduurzamen van bestaande gebouwen en in het bijzonder religieus erfgoed; hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? Welke innovaties zijn geschikt om toe te passen en welke niet? Monumentenwacht Noord-Brabant neemt samen met éénentwintig andere partners deel aan het Europese onderzoeksproject INPERSO. “Ons streven is om erfgoed te behouden én te verduurzamen.”

Religieus erfgoed Monumentenwacht Noord-Brabant wees de drie-eenheid in Velp aan als locatie. “Daar zijn drie monumenten uit verschillende bouwperiodes te vinden; de Vincentiuskerk uit de middeleeuwen, het Emmausklooster uit de zeventiende en achttiende eeuw en het voormalige Redemptoristenklooster (Bronckhorst) uit de negentiende en twintigste eeuw.