Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In een tijdperk waarin de roep om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds luider wordt, speelt de bouwsector een cruciale rol. Een sector die niet alleen verantwoordelijk is voor het creëren van de fysieke omgeving waarin we leven, werken en recreëren, maar ook een aanzienlijke impact heeft op het milieu en de maatschappij. In de visie van Roelofs en Haase neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke rol in.

Milieuvriendelijke Bouwpraktijken: Stikstof en CO2-reductie

Bij Roelofs en Haase erkennen wij de dringende behoefte aan milieuvriendelijke bouwpraktijken. Stikstof en CO2-emissies zijn twee cruciale aandachtspunten in dit streven. Door het minimaliseren van stikstof-uitstoot, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrische bouwmachines en het optimaliseren van logistieke processen, dragen wij bij aan het verminderen van de belasting op het milieu.

Daarnaast wordt CO2-reductie nagestreefd door het gebruik van duurzame bouwmaterialen, investeringen in energie-efficiënte constructiemethoden en het implementeren van groene bouwpraktijken. Roelofs en Haase kijkt niet alleen naar het eindresultaat van het bouwproject, maar ook naar de ecologische voetafdruk die tijdens de bouwfase wordt achtergelaten.

Ons eigen pand heeft bijvoorbeeld Energielabel A+++++ gekregen en in diverse projecten hebben wij biomassketels geïnstalleerd. Daarnaast liggen er zonnepanelen op veel van onze vastgoedprojecten.

Duurzaam Bouwen: Een Bijdrage aan de Maatschappij

Wij vinden dat de gebouwde omgeving niet alleen duurzaam moet zijn voor het milieu, maar ook moet bijdragen aan de levenskwaliteit van de maatschappij. Dit kan worden bereikt door te investeren in sociale huisvestingsprojecten, het creëren van groene ruimtes binnen stedelijke gebieden en het ontwikkelen van infrastructuur die toegankelijk is voor mensen met verschillende mobiliteitsbehoeften.

Bovendien kan een aannemer een positieve invloed uitoefenen op de lokale gemeenschap door samen te werken met lokale leveranciers en arbeidskrachten, waardoor werkgelegenheid wordt gestimuleerd en de economie wordt versterkt. Het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit binnen het eigen bedrijf draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke impact.

Educatie en Bewustwording

Roelofs en Haase beseft dat de weg naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid begint met educatie en bewustwording. Het delen van kennis over milieuvriendelijke bouwmethoden, het stimuleren van innovatie binnen de sector en het betrekken van belanghebbenden bij duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan een bredere bewustwording en acceptatie van verantwoordelijke bouwpraktijken.

Zo zetten wij ons in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bouwen niet alleen aan structuren, maar ook aan een duurzame toekomst voor zowel het milieu als de maatschappij. Door te investeren in milieuvriendelijke bouwpraktijken, duurzame projectontwikkeling en bewustwordingsinitiatieven,  is Roelofs en Haase een krachtige bondgenoot in het streven naar een betere wereld.