Projectontwikkeling

Het ontwikkelen van woningen en commercieel vastgoed doen we inmiddels al meer dan 15 jaar. Dat doen we zowel innovatief als creatief. Ook voor de ontwikkeling van zorglocaties en bijzondere doelgroepen is de ‘knowhow’ aanwezig. Daarnaast verwerven wij binnenstedelijke locaties en zijn actief in uitleggebieden. Onze kracht bestaat eruit dat we de nodige disciplines in huis hebben om voortvarend en goed onderbouwd tot resultaten te komen. Oog voor maatschappelijke belangen in relatie tot de planvorming en tot bestuurlijke wensen is ons speelveld, waarbij ons streven er op gericht is gemeenschappelijke doelen te stellen met een voor elke partij maximaal resultaat.

Herbestemming

Binnenstadsvernieuwing is voor Roelofs & Haase niet alleen een mooi woord; het is een kernkwaliteit met een kennisfundament waar jarenlange ervaring achter schuilt. Het ontwikkelen op inbreidingslocaties kan nooit conceptmatig; iedere inbreiding is er één op zich, met andere partijen en andere wensen.

Roelofs & Haase brengt die partijen bij elkaar en creëert hiervoor een gemeenschappelijk doel: bestuurlijk, maatschappelijk en commercieel. Met zijn jarenlange ervaring is Roelofs & Haase een vertrouwde partner in het proces, die zorg draagt voor een zo vlekkeloos mogelijke samenwerking. Alle partijen moeten naar volle tevredenheid worden betrokken bij de planvorming, met als spil de ervaring, flexibiliteit en creativiteit van de vertrouwde bouwer. Om te creëren, maar ook om bij te sturen.

We vertalen deze creativiteit naar de praktijk en hebben voorbeelden te over. Of het nu monumentaal en historisch is (zoals bijvoorbeeld Het Rechtshuys te Almelo en Cortenaer te Enschede) of strak en modern (Het Tolhuis, Almelo), het oogmerk blijft een meerwaarde voor alle partijen, waarbij de prestatie en kwaliteit natuurlijk van het allerhoogste niveau is.

Gebiedsontwikkeling

Wanneer er buiten bestaande bestemmingsplannen of bestaande bebouwing ontwikkeld moet worden is het eerst belangrijk te weten wat er ontwikkeld kan en mag worden. Dat vereist denken buiten bestaande kaders, want elk project is uniek en er zijn zoveel mogelijkheden!
Wensen van marktpartijen en overheden moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Daarvoor is samenbindend vermogen nodig, en dat hebben we bij Roelofs & Haase! We hebben de kennis en ervaring in huis om ontwikkelingen in uitleggebieden succesvol te realiseren. Ook zijn we in staat om kaders te scheppen voor nieuwe bestemmingsplannen en om deze vervolgens verder uit te werken en te schrijven.

Toch maakt niet alleen die ervaring en kennis ons succesvol. Projecten slagen pas echt als alle partijen tevreden zijn. Banken, overheden, commerciële partijen en particulieren: we streven één gemeenschappelijk doel na en dat is een geslaagd project voor allemaal. Dát is onze insteek en dat maakt Roelofs & Haase sterk.

Uitdagende projecten geven ons inspiratie en laten ons optimaal presteren. Heeft u projecten waar wij een rol in kunnen spelen, dan ontmoeten wij u graag om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!